Det finnes så utrolig mange forsikringer at mange gjør seg fornøyd med å velge det første og beste alternativet. Dette kan koste dyrt, og flere ender opp å bli dobbeltforsikring, noe som er totalt unødvendig. Mange tegner også forsikringer de strengt tatt ikke trenger, og kaster dermed penger ut av vinduet. Her er forsikringene du må ha, de du bør ha og de du gjerne kan droppe:

Forsikringer du må ha

Ansvarsforsikring til bil

Denne forsikringen er faktisk lovpålagt for deg som bileier. Ansvarsforsikring vil dekke skader du påfører andre, altså personskader eller eiendeler. Skader på egen bil må du betale selv.

Uføreforsikring sykdom

Om du blir syk og ender som varig ufør, vil du risikere en betraktelig inntektsnedgang. Dette unngår du ved å ha en uføreforsikring, der du selv velger hvor høy denne skal være ut ifra din nåværende inntekt, gjeldssituasjon og eventuelt familie.

Boligforsikring og innboforsikring

Dette er en forsikring absolutt alle bør ha, for oppstår det vannskader, brann eller tyveri kan store eiendeler gå tapt. Du kan faktisk risikere å miste alt du eier. Både brann og vannskader kan føre til millionregning, så skaff både en boligforsikring for husets konstruksjon og en innboforsikring for løsøre inne.

Dersom du bor i et sameie eller borettslag vil det som regel være en felles bygningsforsikring som dekker boligens vegger. Dette er noe man normalt betaler på gjennom felleskostnadene hver måned.

Forsikringer du bør ha

Bilforsikring

Som nevnt ovenfor må du ha en ansvarsforsikring, men øvrige forsikringer som dekker dine eiendeler er valgfritt. Dette er likevel en forsikring du bør ha, og her kan du velge mellom delkasko eller fullkasko. De fleste kommer langt med en delkasko, og ved å droppe fullkasko kan du spare en del penger. Der en fullkasko er nyttig er dersom bilen overstiger en verdi på godt over 100 000 kr.

Reiseforsikring

En god helårs reiseforsikring vil sikre deg både i hverdagen og på kortere eller lengere reiser.

Eierskifteforsikring

Når man skal selge boligen vil det være lurt å ha en eierskifteforsikring som sikrer mot økonomiske krav kjøperen kan stille. Ved å ha en slik forsikring kan du helt enkelt bare be boligkjøper henvende seg til forsikringsselskapet.

Boligkjøperforsikring

Som kjøper vil du spare deg selv for mye tid og penger om det viser seg at boligen har feil eller mangler. Med en god boligkjøperforsikring står du sikrere i kjøpet ditt.

Barneforsikring

Barna er noe av det kjæreste vi har, og da vil en god barneforsikring være godt å ha for å sikre deres fremtid. Her gis erstatning ved invaliditet som følge av ulykke eller sykdom.

Forsikringer du kan droppe

Uflaksforsikring

Disse forsikringene dekker småting som de fleste har råd til å erstatte på egenhånd. Dessuten er de ofte dyre, altså helt unødvendig å bruke penger på. Velg heller å spar pengene så har du en buffer om det skulle skje noe.

Kjøpsforsikring

De fleste har en god innboforsikring som dekker eiendeler, og da vil en kjøpsforsikring virke som en dobbelforsikring som er helt unødvendig. I tillegg har man lovfestet reklamasjonsrett og flere kjøpsgarantier fra produsentene, noe som gjør at en kjøpsforsikring er enda mindre aktuelt. Om du i tillegg kjøper varen med kredittkort har flere en god kjøpsforsikring gjennom kortet.

Slik sparer du penger på dine forsikringer

Priser varierer mye fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. I tillegg vil vilkår og betingelser i avtalene variere mye. For å sikre at du får en god avtale der både pris og vilkår er gode bør du innhente en rekke tilbud fra ulike forsikringsselskaper. Deretter er det bare å sammenligne for å finne den beste avtalen for akkurat deg.