Her får du 9 tips til hvordan du får beste bilforsikring og det til best pris:

1. Dropp fullkasko

Dersom du har en bil av lav verdi vil du fint klare deg med en ansvarsforsikring eller delkasko. Andre faktorer som spiller inn ved siden av bilens verdi, er hvor gammel du er og dine kjøreferdigheter. Fullkasko er ofte kostnadsfult og kun nødvendig dersom du har en splitter ny bil av høy verdi og en økonomi som ikke har mye rom for uforutsette hendelser. Med en solid økonomi vil du klare deg lenge med en delkasko.

2. Sjekk pris jevnlig, gjerne hvert år!

Ved å bare betale forsikringene dine år etter år vil du tape penger i lengden. Det vil lønne seg å være bevisste og følge med i markedet. Ved å sjekke prisene en gang i året vil du ha den billigste bilforsikringen til enhver tid og spare penger.

3. Spar kasko, dropp billån

Flere som kjøper bil finansiere gjennom et billån. Her er det en hake, nemlig at flere låneselskaper krever at du velger fullkasko, selv om bilens verdi er lav. Velg heller å spare og dropp billån om de krever at du tegner den dyreste kaskoen for en bil av lav verdi.

4. Bytt forsikring etter en viss tid

Opp gjennom årene opparbeider du deg en bonus som følge av skadefri kjøring. Denne vil øke om du bytter selskap, gitt at du har kjørt skadefritt i mer enn seks måneder i ditt gamle forsikringsselskap. Det lønner seg derfor å bytte selskap først etter 6 mnd. slik at du får med deg en økt bonus på kjøpet. Her kan du faktisk øke bonusen med så mye som 10 prosentpoeng, så det å vente lønner seg.

5. Prute opp bonusen

De fleste starter med en 20 prosent bonus, men ved å prute og vise til dokumentert skadefri kjøring kan du øke bonusen opp til 40-50 prosent. Dette kan være dokumenter fra medlemskap i et bilkollektiv eller lignende, på at du har brukt bil regelmessig.

6. Oppdater vilkårene

Vilkår i forsikringsavtaler oppdateres stadig, så husk å lese vilkårene i din avtale jevnlig. Dersom forsikringsselskapet har satt en for høy kilometeravstand i forhold til ditt behov må du gi beskjed om dette. Selskapet kan ikke vite dette selv, og derfor er det viktig at du gir tilstrekkelig med informasjon for at du skal få den beste prisen. Velger du å øke egenandelen vil også prisen synke, men dette forbeholder at du kan dekke en økt egenandel selv.

7. Få bonusen over på bil nr.2

Når du kjøper en bil nr. 2 er det ingen selvfølge å få tilsvarende bonus som for bil nr. 1. Mange må starte med en bonusordning helt fra start, men flere selskaper tilbyr mulighet for å overføre bonusen. Dette kan gjøre at du sparer penger, så finn ut om du ønsker og har mulighet til å flytte bonusen din.

8. Leiebil

Om du er helt avhengig av bil vil det være nyttig å ha en forsikring som tilbyr leiebil mens bilen din er på verksted. Dersom dette ikke er helt nødvendig i livet ditt, kan du med fordel velge det bort for en lavere forsikringspremie. Om du kjører skadefritt i noen år vil du da ha spart opp nok penger som du kan bruke på leiebil eller annen transport dersom du skulle trenge det.

9. Informer ditt forsikringsselskap

Det er mye som påvirker hva forsikringspremien blir på. For å få en så riktig og god pris som mulig er det viktig at du opplyser om bilens tilstand, alarmer, startsperre og alder. Gjennom livet vil også ting endre seg, da er det viktig at du informerer ditt forsikringsselskap.

Spar penger ved å sammenligne

For å spare penger på dine forsikringer vil det lønne seg å samle alle forsikringene i ett selskap, samt å sammenligne totalprisen mellom ulike selskap. La flere forsikringsselskap tilby deg forsikring, og velg deretter den beste avtalen på betingelser og pris.